Samen opleiden

Samen Opleiden

Samen Opleiden voor de toekomst gaat over een leven lang leren in het beroep. SKOV heeft een samenwerkingsovereenkomst met HAN-Pabo Arnhem/Nijmegen met als doel het opleiden van studenten tot kwalitatief goede leraren. Alle SKOV- scholen stellen elk jaar opleidingsplaatsen ter beschikking voor studenten uit het reguliere traject (PABO) en de ALPO- variant. (Academische Leerweg Primair Onderwijs). Dit is een combinatie van de PABO en Pedagogische Wetenschappen/Onderwijskunde aan de universiteit).  De studenten worden opgeleid en begeleid door onze eigen daarvoor getrainde leerkrachten en schoolopleider, Jenny Frederix.