Roosters


VAKANTIE EN VERLOF
 
Schooltijden  
Voor onze school gelden de volgende schooltijden:
Groep 1 t/m 8:  ma-di-woe-do-vrij  8.30 – 12.00 uur en 12.30 – 14.00 uur

´s Ochtends (vanaf 8.20 uur) mogen ouders met hun kind van groep 1-2-3 mee naar binnen. (Uitgezonderd tijdens de coronamaatregelen) Er is dan de gelegenheid om even naar het werk van de kinderen te kijken, met de leerkracht te praten of met uw kind een spelletje te doen. Het verzoek is om, als de bel gaat, zo snel mogelijk de klas te verlaten.

Kinderen van groep 4 t/m 8 verblijven buiten tot de eerste bel, om 8.25 uur,  luidt.
Om 8.30 uur starten de lessen.
Vakantie/vrije dag Eerste dag                Laatste dag
Herfstvakantie 19-10-2020      23-10-2020
Sinterklaas 04-12-2020          
Kerstvakantie 21-12-2020       01-01-2021
Carnavalsvakantie 15-02-2021      19-02-2021
Paasmaandag 05-04-2021          
Meivakantie 03-05-2021        14-05-2021
Hemelvaart                     13-05-2021        14-05-2021        
Pinkstermaandag 24-05-2021  
Zomervakantie 26-07-2021        05-09-2021
     
Studiedagen (leerlingen vrij)    
Maandag 28 sept 2020
Vrijdag 27 november 2020
Vrijdag 18 dec 2020 
Donderdag 4 febr 2021 
Woensdag 17 maart 2021 
Maandag 14 juni 2021
Dinsdag 15 juni 2021
Vrijdag 23 juli 2021 
 
   

Extra verlof
Vanaf de 5de verjaardag zijn kinderen leerplichtig en zal de school moeten toezien op onnodig verzuim. In overleg tussen ouders en directie van de school kan echter, in het belang van het kind, de schoolweek ingekort worden voor 5-jarigen.
Verlof (o.a. voor vakanties) kan alleen na overleg met de directie, onder, voor het gezin, dwingende omstandigheden en in het belang van het kind. Bij ongeoorloofd verlof zal de school contact opnemen met de regionale leerplichtambtenaar.
De bevoegdheden van de directeur beslaan maximaal 10 schooldagen op jaarbasis. Voor verlof, langer dan 10 dagen, wordt altijd contact opgenomen met de leerplicht-ambtenaar.

Een aanvraagformulier voor aanvraag extra verlof kunt u downloaden.