Roosters


VAKANTIE EN VERLOF
 
Schooltijden  
Per 5 september 2016 hanteert de school het vijfgelijkedagenmodel. De kinderen lunchen dus op school.
Voor onze school gelden de volgende schooltijden:
Groep 1 t/m 8:  ma-di-woe-do-vrij  8.30 – 12.00 uur en 12.30 – 14.00 uur

´s Ochtends (vanaf 8.20 uur) mogen ouders met hun kind van groep 1-2-3 mee naar binnen. Er is dan de gelegenheid om even naar het werk van de kinderen te kijken, met de leerkracht te praten of met uw kind een spelletje te doen. Het verzoek is om, als de bel gaat, zo snel mogelijk de klas te verlaten.

Kinderen van groep 4 t/m 8 verblijven buiten tot de eerste bel, om 8.25 uur,  luidt.
Om 8.30 uur starten de lessen.
 
Vakantie 2019-2020      
Herfstvakantie 14 okt 2019 t/m 18 okt 2019
Kerstvakantie 23 dec 2019 t/m 3 jan 2020
Voorjaarsvakantie 24 febr 2020 t/m 28 febr 2020
2e Paasdag 13 april 2020    
Koningsdag in meivakantie    27 april 2020
Meivakantie 20 april 2020 t/m 1 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020 t/m 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020    
Zomervakantie 11 juli 2020 t/m 23 aug 2020


Studiedagen:
Woensdag 18 sept 2019
Woensdag 6 nov 2019
Vrijdag 6 dec 2019
Woensdag 25 maart 2020
Vrijdag 10 juli 2020

Vrije dagen groep 1/2:
Groep 1 en 2 heeft dit schooljaar geen extra vrije dagen meer. Dit i.v.m. het minimaal aantal uren dat zij over alle schooljaren verplicht zijn te volgen.

Extra verlof
Vanaf de 5de verjaardag zijn kinderen leerplichtig en zal de school moeten toezien op onnodig verzuim. In overleg tussen ouders en directie van de school kan echter, in het belang van het kind, de schoolweek ingekort worden voor 5-jarigen.
Verlof (o.a. voor vakanties) kan alleen na overleg met de directie, onder, voor het gezin, dwingende omstandigheden en in het belang van het kind. Bij ongeoorloofd verlof zal de school contact opnemen met de regionale leerplichtambtenaar.
De bevoegdheden van de directeur beslaan maximaal 10 schooldagen op jaarbasis. Voor verlof, langer dan 10 dagen, wordt altijd contact opgenomen met de leerplicht-ambtenaar.

Een aanvraagformulier voor aanvraag extra verlof kunt u downloaden.