Visie

 

Een kleine school als groot gezin

We willen, als school, voor kinderen een plek zijn waar ze zich kunnen ontwikkelen tot burgers van de toekomst, met:
 voldoende cognitieve en cultureel-maatschappelijke bagage
 voldoende gevoel van eigenwaarde om volwaardig en op niveau deel te kunnen nemen aan het leven en de maatschappij.
 voldoende vaardigheden om zelfstandig te kunnen leren, kiezen en samenwerken.

Als school willen wij zoveel mogelijk voldoen aan de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Hierbij is samenwerkend leren voor ons erg belangrijk. Door samen te ontdekken en bezig te zijn met leerstof, leren kinderen in onze ogen het meeste.

Specifieker gezegd houdt dit voor onze school in dat wij ons onderwijs vormgeven volgens de principes van kindgericht onderwijs (KGO):
 met de brede ontwikkeling van de leerling als uitgangspunt;
 op basis van betrokkenheid, zelfstandigheid en zelfsturing van de leerling;
 met variëteit in leerroutes en werkvormen;
 binnen een flexibel groepsdoorbrekend organisatiemodel;
 ondersteund door ICT.