Visie

 

Een kleine school als groot gezin

We willen, als school, voor kinderen een plek zijn waar ze zich kunnen ontwikkelen tot burgers van de toekomst, met:
 voldoende cognitieve en cultureel-maatschappelijke bagage
 voldoende gevoel van eigenwaarde om volwaardig en op niveau deel te kunnen nemen aan het leven en de maatschappij.
 voldoende vaardigheden om zelfstandig te kunnen leren, kiezen en samenwerken.

Als school willen wij zoveel mogelijk voldoen aan de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Hierbij is samenwerkend leren voor ons erg belangrijk. Door samen te ontdekken en bezig te zijn met leerstof, leren kinderen in onze ogen het meeste.

De kern van KGO is dat het onderwijs steeds wordt vormgegeven met de brede ontwikkeling van de leerling als uitgangspunt, op basis van betrokkenheid, zelfstandigheid en zelfsturing van de leerling, waarbij variëteit in leerroutes en werkvormen wordt geboden, ondersteund door ICT.

Uitgangspunt is dat iedereen verschillend is, dat de gemiddelde leerling niet bestaat en dat er meerdere routes zijn om het einddoel te bereiken.
We staan als school achter de kern en de uitgangspunten van het kindgericht onderwijs en willen ons als team verder bekwamen in het werken volgens deze principes met onze leerlingen. In het huidige schooljaar zetten we de teamscholing voort rondom KGO, samen met de teams van de scholen in Maashees en Vortum-Mullem.

Principes en bouwstenen van Kindgericht onderwijs:

 • met de brede ontwikkeling van de leerling als uitgangspunt;
 • op basis van betrokkenheid, zelfstandigheid en zelfsturing van de leerling;
 • met variëteit in leerroutes en werkvormen; coöperatief leren, onderzoekend leren, portfolio
 • binnen een flexibel groepsdoorbrekend organisatiemodel;
 • ondersteund door ICT.
 
Bouwstenen:
 • Elk kind is uniek
 • Stel de persoonsontwikkeling centraal
 • Stimuleer de metacognitieve vaardigheden (ook executieve vaardigheden)
 • Stimuleer 21e-eeuwse vaardigheden en pedagogiek
 • Ondersteun de competentiebeleving
 • Maak leerlingen eigenaar van het eigen leerproces
 • Zorg voor een ononderbroken ontwikkeling
 • Gebruik gepersonaliseerd leren
 • Maak gebruik van coöperatief leren
 • Laat leerlingen onderzoekend leren
 • Leer kinderen werken met een portfolio


Deze bouwstenen zullen steeds meer zichtbaar worden binnen ons onderwijs.
We zien ouders als educatieve partners en willen daarom samenwerken met ouders aan de ontwikkeling van onze leerlingen, hun kinderen. Door te werken met o.a. ouder- kindgesprekken en een portfolio, worden de leerlingen steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces en worden ouders betrokken bij het leer- en ontwikkelproces van hun kinderen.