EEN BOEKJE OPEN OVER ONZE SCHOOL


Onze school is een basisschool, net als al die andere, ongeveer 6000, basisscholen in Nederland. Toch zijn er een aantal dingen, waarvan we vinden dat we een eigen karakter, een eigen mening en een eigen aanpak hebben. Een beschrijving hiervan vind u in de schoolgids.
Deze gids wordt elk jaar vernieuwd en daar waar nodig aangepast. Ook vindt u in de schoolgids veel practische informatie als vakanties, telefoonnummers etc.
 

Meer lezen?

De hele schoolgids kunt u downloaden (op deze website onder: documenten/ documenten).

Een overzicht van onderwerpen uit de schoolgids:
 • De school:  situering / schoolnaam / schoolgrootte
 • directie / groepering / groepsgrootte
 • de leraren / groepsindeling / stagiaires / vervanging bij ziekte
 • de relatie school en omgeving
 • het onderwijs: een bedrijf met een missie.
 • waar onze school voor staat / onze visie
 • pedagogisch klimaat / zelfstandig werken
 • activiteiten / het rooster in een notendop
 • zorg: Zorg voor kinderen, leerlingvolgsysteem en kinderen met specifieke behoeftes
 • leerling-bespreking / rapportage
 • verwijzing en plaatsing van kinderen naar het speciaal onderwijs / zittenblijven
 • zorg voor kinderen: gezondheid / schoolarts / schooltandarts / logopedie
 • de begeleiding en overgang naar het voortgezet onderwijs
 • toetsen en testen / advies
 • de ontwikkeling van het onderwijs
 • onze resultaten in het onderwijs
 • de ouders / betrokkenheid en verantwoordelijkheid / ouderraad / informatievoorziening
 • mr / medezeggenschap
 • klachtenregeling en leerplicht en schoolverzuim
 • nieuwe leerlingen
 • buitenschoolse activiteiten
 • lestijden, vakanties en urenberekening
 • overige regels en afspraken.
 • adressen van leerkrachten
 • naslagwerk