VAKANTIE EN VERLOF


Schooltijden  

Per 5 september 2016 hanteert de school het vijfgelijkedagenmodel. De kinderen lunchen dus op school.
Voor onze school gelden de volgende schooltijden:
Groep 1 t/m 8:  ma-di-woe-do-vrij  8.30 – 12.00 uur en 12.30 – 14.00 uur

´s Ochtends (vanaf 8.20 uur) mogen ouders met hun kind van groep 1-2-3 mee naar binnen. Er is dan de gelegenheid om even naar het werk van de kinderen te kijken, met de leerkracht te praten of met uw kind een spelletje te doen. Het verzoek is om, als de bel gaat, zo snel mogelijk de klas te verlaten.

Kinderen van groep 4 t/m 8 verblijven buiten tot de eerste bel, om 8.25u,  luidt.
Om half 9 starten de lessen.
 
 

Vakantie 2017-2018

       
Herfstvakantie 16 okt 2017 t/m 20 okt 2018
Kerstvakantie 25 dec 2017 t/m 5 jan 2018
Voorjaarsvakantie 12 febr 2018 t/m 16 febr 2018
2e Paasdag 2 april 2018    
Koningsdag  in meivak    
Meivakantie 23 april 2018 t/m 4mei 2018
Hemelvaart 10 mei 2018 t/m 11 mei 2018
2e Pinksterdag 21 mei 2018    
Zomervakantie 9 juli 2018 t/m 20 aug 2018
Groep 1-2 (groep 3 wel school!) heeft naast de gezamenlijke vakanties nog vier vrije dagen
Studiedagen:
di 6 december, ma 30 okt, di 6 mrt


 

Extra verlof


Vanaf de 5-e verjaardag zijn kinderen leerplichtig en zal de school moeten toezien op onnodig verzuim. In overleg tussen ouders en directie van de school kan echter, in het belang van het kind, de schoolweek ingekort worden voor 5-jarigen.
Verlof (o.a. voor vakanties) kan alleen na overleg met de directie, onder, voor het gezin, dwingende omstandigheden en in het belang van het kind. Bij ongeoorloofd verlof zal de school contact opnemen met de regionale leerplichtambtenaar.
De bevoegdheden van de directeur beslaan maximaal 10 schooldagen op jaarbasis. Voor verlof, langer dan 10 dagen, wordt altijd contact opgenomen met de leerplicht-ambtenaar.

Een aanvraagformulier voor aanvraag extra verlof kunt u hier downloaden.