VAKANTIE EN VERLOF

 

Schooltijden  

Per 5 september 2016 hanteert de school het vijfgelijkedagenmodel. De kinderen lunchen dus op school.
Voor onze school gelden de volgende schooltijden:
Groep 1 t/m 8:  ma-di-woe-do-vrij  8.30 – 12.00 uur en 12.30 – 14.00 uur

´s Ochtends (vanaf 8.20 uur) mogen ouders met hun kind van groep 1-2-3 mee naar binnen. Er is dan de gelegenheid om even naar het werk van de kinderen te kijken, met de leerkracht te praten of met uw kind een spelletje te doen. Het verzoek is om, als de bel gaat, zo snel mogelijk de klas te verlaten.

Kinderen van groep 4 t/m 8 verblijven buiten tot de eerste bel, om 8.25u,  luidt.
Om half 9 starten de lessen.
 
 

Vakantie 2017-2018

       
Herfstvakantie 15 okt 2018 t/m 19 okt 2018
Kerstvakantie 24 dec 2018 t/m 4 jan 2019
Voorjaarsvakantie 4 maart 2019 t/m 8 maart 2019
2e Paasdag 22 april 2019    
Koningsdag  in meivak    
Meivakantie 22 april 2019 t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei 2019 t/m 31 mei 2019
2e Pinksterdag 10 juni 2019    
Zomervakantie 8 juli 2019 t/m 16 aug 2019
Groep 1-2 (groep 3 wel school!) heeft naast de gezamenlijke vakanties nog vijf vrije dagen.
Studiedagen:

3 september 2018
6 november 2018
6 december 2018
31 januari 2019
9 april 2019
5 juli 2019

 

Extra verlof


Vanaf de 5-e verjaardag zijn kinderen leerplichtig en zal de school moeten toezien op onnodig verzuim. In overleg tussen ouders en directie van de school kan echter, in het belang van het kind, de schoolweek ingekort worden voor 5-jarigen.
Verlof (o.a. voor vakanties) kan alleen na overleg met de directie, onder, voor het gezin, dwingende omstandigheden en in het belang van het kind. Bij ongeoorloofd verlof zal de school contact opnemen met de regionale leerplichtambtenaar.
De bevoegdheden van de directeur beslaan maximaal 10 schooldagen op jaarbasis. Voor verlof, langer dan 10 dagen, wordt altijd contact opgenomen met de leerplicht-ambtenaar.

Een aanvraagformulier voor aanvraag extra verlof kunt u hier downloaden.