Bibliotheek op school

Bibliotheek op school

Kinderen kunnen op onze school gebruik maken van een bibliotheek. Het aantal boeken (700) is weliswaar niet erg groot, maar we kunnen tot ons groot plezier vaststellen dat de meeste kinderen boeken lenen. Wij hopen dan ook van harte dat uw kind een fanatiek boekenlezer zal worden.


Een paar opmerkingen dienen gemaakt:

- Het uitlenen van boeken is onder schooltijd op alle woensdagen in de oneven weken.
- Uw kind dient een tas te hebben, waarin de boeken op een handige manier kunnen worden meegenomen. Dit voorkomt kwijt worden van losse kaartjes en van boeken.
- De boeken lijken gewone bibliotheekboeken en vergissen (en inleveren) bij de biep in Venray of Vierlingsbeek kan zo maar. Wilt u er thuis op letten dat onze boeken weer bij ons op school terug komen. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan het stempelblaadje aan de binnenkant. De “echte” bibliotheken werken met een barcode.
- De kinderen kiezen zelf hun boeken. Op school worden de kinderen wel een beetje geholpen om een goede keuze te maken. Wij gaan er van uit dat het kiezen van een boek uit de biep uiteindelijk door kinderen zelf dient te gebeuren. Je kiest wat je leuk vindt. Wilt u als ouder graag meekiezen: u bent altijd van harte welkom, om te bekijken wat we hebben of om uw kind te helpen zoeken.
- Verschillende kinderen brengen hun boeken niet op tijd terug of willen verlengen zonder opnieuw stempelen. Wij kennen geen boetesysteem. Kinderen mogen per 2 weken 3 boeken lenen. In de vakantie meerdere boeken.